İnanlar İnşaat AKM yarışma projesi ekip ropörtajı, s.20-22, 2008.

Masterclass web site
Edited by Siebe Bakker, bureaubakker, Published by Bundesverband der Deutschen, Zementinindustrie e.V.

Mehmet Kütükçüoğlu'nun eleştirisi, Yeni Mimarlar: Hem ben, hem o. Yeni Mimar Sayı 15, 2005.